FabLearn - כנס

שותפים ותומכים

אירועים מרכזיים

26 בנובמבר

כנס FabLearn

ללמוד ולהעמיק בפרקטיקות הטובות ביותר לשילוב של עולם המייקרים בעולם החינוך.
מי: מייקרים ואנשי חינוך מכל התחומים ובכל הגילאים
להרשמה

25 בנובמבר

שוק הזדמנויות: Make בגיל הרך

חיבורים ורעיונות חדשים לקידום חדשנות בגנים וחשיפה לתוצרת מקומית.
כניסה ללא תשלום
מספר המקומות מוגבל!
מי: 100 אנשי חינוך – יזמים ומייקרים של הגיל הרך
להרשמה

29-28 בנובמבר

Jerusalem Mini Maker Faire יריד המייקרים

יריד חווייתי של יצירתיות ועשייה, מקוריות והמצאות מיצגי ענק, סדנאות ומופעים
כניסה ללא תשלום!
מי: מייקרים, בני נוער, משפחות, אנשי חינוך ותלמידים
לפרטים

25-24 בנובמבר

הקאתון

פיתוח פתרונות מעשיים לאתגרים הקשורים ל-Make חינוך ותעשייה
מי: מייקרים, אנשי חינוך, תלמידים, מפתחים ומעצבים
להרשמה

אירועים ברחבי הארץ

החוויה

מייקרים מאפשרים פיתוח של יכולות למידה מהותיות של המאה ה-21, ומחברים בין יצירתיות, יזמות, ייצור דיגיטלי, הבעה ושיתוף. עולם המייקרים מציע אלטרנטיבה לעולם הצריכה, ולייצור ההמונים.

תרבות המייקרים מעצימה את הלומדים והלומדות!